$left
$middle

Projekt- och föreningsbidrag inom arbetsmarknadsområdet

Malmö stads projekt- och föreningsbidrag har ersatts av idéburet offentligt partnerskap. Här får du veta mera om detta.

Malmö stad har ett rikt och aktivt civilt samhälle med ett stort antal föreningar och organisationer. Enligt uppgift är uppskattningsvis närmare 85 procent av Malmöborna medlem i någon förening. Civilsamhället erbjuder också jobb: ungefär 3 200 kvinnor och män i Malmö uppges ha sin huvudsakliga anställning i ideell sektor.

Föreningsstöd viktigt - men formen har ändrats

Arbetsmarknadsområdet är ett av de områden där medel för projekt- och föreningsbidrag har funnits avsatta. Tidigare har arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (AGVN) svarat för beredning av ansökningar om projekt- och föreningsbidrag inom området. Detta har nu upphört till förmån för idéburna offentliga partnerskap (IOP).

Idéburna offentliga partnerskap sedan 2015

Sedan 2015 har projekt- och föreningsbidrag för arbetsmarknadsinsatser ersatts av idéburet offentligt partnerskap (IOP). De föreningar som idag erhåller projekt- och föreningsbidrag för pågående verksamhet påverkas inte av beslutet. AGVN tar dock inte i nuläget emot några fler ansökningar.