$left
$middle

Frågor och svar om bosättningslagen

Under 2016 infördes den så kallade bosättningslagen som innebär att alla svenska kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända. Här hittar du frågor och svar om bosättningslagen och hur Malmö stad arbetar med anskaffning av bostäder åt nyanlända.

Vem kontaktar jag om jag vill veta mer?

Du som har frågor om vårt arbete är välkommen att kontakta:

  • Arbetsmarknads- och socialförvaltningen: (frågor om praktiskt mottagande, boendestöd och behovet av bostäder för nyanlända), 040-34 62 62, asf@malmo.se
  • Stadsbyggnadskontoret: Julia Anshelm (frågor om handläggning av bygglovsärenden) 040-34 23 76, julia.anshelm@malmo.se
sv