Metod

Vad gör unga Malmöbor på sin fritid? Vad vill de göra på fritid? Och hur mår våra tonåringar egentligen? Den 19 mars 2015 gav fritidsnämnden förvaltningen uppdraget att genomföra en studie med målsättningen att ta reda på detta.

Hög svarsfrekvens ger säkra resultat

Studien genomfördes november 2015 i ett urval av Malmös högstadieskolor i samarbete med grundskoleförvaltningen. Eftersom att enkäten kunde besvaras på plats under skoltid blev svarsfrekvensen mycket hög, hela 87 % av de tillfrågade ungdomarna svarade. Den höga svarsfrekvensen ger ett tillförlitligt resultat och har möjliggjort att de tio stadsdelarna har kunnat brytas ut och analyseras separat.

  • Urval: 2 526 högstadieelever
  • Besvarade enkäter: 2 189
  • Svarfrekvens: 87 % (51 % tjejer, 49 % killar)