Arkiverat material om bostäder och bostadsbyggande

Här finns arkiverade rapporter med mera om bostäder och bostadsbyggande i Malmö. 

Malmös bostadsmarknad (2018)

I skriften Malmö bostadsmarknad sammanfattas situationen på bostadsmarknaden i Malmö 2018.

Förutsättningar för bostäder som alla barnfamiljer har råd med (2017)

Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö pekade på att bostader för alla är en grundläggande förutsättning för social hållbarhet. Ett av kommissionens följduppdrag – Uppdrag 48 – var att utreda möjligheten att öka tillgången på bostäder som alla barnfamiljer har råd med och som uppfyller kvalitets- och miljökrav. Under 2017 tog stadsbyggandskontoret fram en rapport i enlighet med uppdraget.

UngBo 12

UngBo 12 var ett uvecklingsprojekt som drevs av Malmö stad från 2011 till 2015 i syfte att förbättra situationen för unga på bostadsmarknaden.

Senast ändrad: 2020-09-16 16:10