Befolkning och bostadsmarknad

Malmös befolkning växte under år 2019 med omkring 4 800 personer. Det innebär en fortsatt hög tillväxt­takt som ligger på samma nivåer som de senaste tio åren. Befolknings­ökningen berodde främst på ett stort födelse­överskott och invandring.

Senast ändrad: 2020-03-23 07:56