Bostadsstatistik för år 2020

På denna sida redovisas statistik över bostadsbyggande och planering av bostäder under 2020. Statistiken omfattar för närvarande januari till april. Nästa uppdatering sker i oktober.

Bostadsproduktionen har under årets första fyra månader legat på relativt höga nivåer jämfört med motsvarande tid de senaste tio åren.

Effekterna av Covid19-pandemin har ännu inte fått genomslag i statistiken. Pandemin kommer med all sannolikhet att påverka bostadsbyggandet under resterande delen av 2020 och kommande år, men det är i nuläget osäkert i vilken omfattning.

Snabbfakta 2020

  • Färdigställda bostäder, jan-april 2020: 1228 (genomsnitt jan-april 2016-19 : 690)
  • Byggstartade bostäder, jan-april 2020: 757 (genomsnitt jan-april 2010-19: 750)
  • Bostäder i beviljade bygglov, jan-april 2020: 1042 (genomsnitt jan-april 2010-19: 645)
  • Bostäder i nya planuppdrag, jan-april 2020: 807 (genomsnitt jan-april 2010-19: 980)

Diagram


Senast ändrad: 2020-05-20 08:01