Bostadsstatistik för år 2020

På denna sida redovisas statistik över bostadsbyggande och planering av bostäder under 2020. Statistiken omfattar för närvarande januari till augusti. Nästa uppdatering sker i början av 2021.

Bostadsproduktionen har under årets första åtta månader legat på relativt höga nivåer jämfört med motsvarande tid de senaste tio åren.

Effekterna av Covid19-pandemin har ännu inte fått genomslag i statistiken. Pandemin kan komma att påverka bostadsbyggandet under kommande år, men det är i nuläget osäkert i vilken omfattning.

Snabbfakta 2020

  • Färdigställda bostäder, jan-aug 2020: 2305 (genomsnitt jan-aug 2016-19 : 1414)
  • Av de färdigställda bostäderna var 1546 hyresrätter (67%), 621 bostadsrätter (27%) och 138 var småhus. 373 bostäder var 1 r o k (16%), 693 var 2 r o k (30%), 639 var 3 r o k (28%) och resterande var större bostäder.
  • Byggstartade bostäder, jan-aug 2020: 1512 (genomsnitt jan-aug 2010-19: 1505)
  • Bostäder i beviljade bygglov, jan-aug 2020: 2370 (genomsnitt jan-aug 2010-19: 1626)
  • Bostäder i nya planuppdrag, jan-aug 2020: 826 (genomsnitt jan-aug 2010-19: 1470)

Diagram


Senast ändrad: 2020-09-24 08:21