Planering och bostadsbyggande

Genom kommunens översiktsplanering och detaljplanering finns planer som möjliggör ett fortsatt högt bostadsbyggande.

Senast ändrad: 2020-03-23 08:05