Aktuella projekt och processer

Flera olika processer pågår inom ramen för bostadsförsörjningen. De involverar flera av kommunens nämnder och förvaltningar. Arbetet omfattar bland annat detaljplanering, bygglov, markanvisning av kommunal mark, socialtjänstens insatser med mera. Därtill pågår projekt av varierande slag varav några redovisas här.

Senast ändrad: 2020-05-18 15:22