Mallbo – möjligheten till ett eget hem

Mallbo är ett utvecklingsprojekt och partnerskap mellan Malmö stad och bostadsmarknadens aktörer. Målet är att testa nya metoder för nyproduktion av flerbostadshus till minsta möjliga hyresnivå. För barnfamiljer, som idag är hänvisade till socialtjänsten, är Mallbo möjligheten till ett eget boende.

Hemlösheten är en av Malmös stora utmaningar. I grunden handlar det om att Malmöbor med lägre inkomster har svårt att hitta en bostad som de har råd med. I dagsläget produceras det inte heller tillräckligt många nya bostäder med lägre hyror. Situationen är därför en samhällsutmaning som behöver lösas med nya metoder.

Malmö stads mål är att ingen ska vara hemlös i Malmö. Bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för Malmöbornas välmående och möjligheter till jobb, studier och ett gott liv. Ingen aktör kan dock lösa hemlösheten på egen hand. Därför utvecklar Mallbo nya metoder för nyproduktion i nära samarbete med fastighetsägare, byggbolag, banker och universitet.

I dagsläget finns det planer på att bygga tre projekthus i tre socioekonomiskt stabila områden i Malmö. Genom att bygga tre hus på tre olika platser kan Mallbo utveckla och testa nya lösningar för varje plats och dess förutsättningar. På det sättet får Malmö stad värdefulla erfarenheter som kan föras in i ordinarie verksamhet.

Mallbo är för Malmöbor med lägre inkomst. Det är även en riktad insats för barnfamiljer med pressad ekonomi och svag förankring på bostadsmarknaden, som idag är hänvisade till socialtjänsten. En del av lägenheterna kommer att erbjudas familjerna i kombination med insatser för egen försörjning. På det sättet får både individer och samhället en mer hållbar ekonomi.

Mallbo är del av Handlingsplanen för bostadsförsörjning (pdf, 19.3 MB).

Senast ändrad: 2020-03-16 14:04