UngBo

UngBo var ett kommunikationsprojekt initierat av Malmö stad i samarbete med byggbranschen för att väcka debatt om bostadsbristen bland unga. Här kan du läsa om initiativ som togs inom ramen för UngBo.

UngBo 12 - tävling och boutställning

Under 2011 och 2012 anordnade UngBo en idétävling för alla mellan 18 – 30 år samt en tävling för arkitektstuderande.  Hösten 2012 gestaltades de vinnande förslagen i Sveriges första boutställning för och av unga.

Under en månad bjöds bostadsmarknadens olika aktörer in till föreläsningar, debatter, stadsvandringar, samtal och workshops om hur vi förbättrar ungas bostadssituation. Bostadsminister Stefan Attefall deltog i en hearing med unga och Boverkets generaldirektör Janna Valik bjöd in till vidare samtal.

UngBo-initiativet

Boutställningen blev en plattform för debatt om bostadsfrågan och mynnade ut i ett så kallat UngBo-initiativ. Initiativet fastställde ett antal ansvarstaganden som bostadsmarknadens olika aktörer kan ta enskilt eller gemensamt, för att bidra till att det byggs fler bostäder som unga efterfrågar.

Markanvisningstävling gav nya kompislägenheter

Under boutställningen utlyste UngBo en markanvisningstävling med fokus på bostäder till unga. Malmö stad erbjöd de samarbetande byggföretagen att skicka in förslag på nya bostäder i kvarteret Spårvägen i Sorgenfri. Kravet var att tävlingsbidragen skulle utgå från idéer, koncept och förslag från UngBo:s idétävling. ByggVesta tillsammans med Utopia arkitekter vann markanvisnings-tävlingen med sina kompislägenheter.

Nationell konferens om ungas boende

Hösten 2013 arrangerade UngBo en nationell konferens om ungas boende, FOREVER YOUNG!? Syftet var att följa upp UngBo-initiativet och under konferensen bildades en "byggpakt". Malmö stads Bolots är ett sätt för staden att leva upp till denna byggpakt.

Idétävlingen Funky rooms

Ett annat uppdrag från UngBo-initiativet är idétävlingen Funky rooms som genomfördes under  2014/2015. Uppgiften var att hitta nya innovativa lösningar på hur kök och badrum kan utformas på mindre yta utan att försämra tillgängligheten.

Tävlingen genomfördes med stöd från Boverket och i samarbete med bostadsföretagen MKB, HSB och JM. I mars 2015 delade bostadsminister Mehmet Kaplan ut pris till vinnarna i samband med ett samtal om bostadsfrågan. HSB och JM har tagit fasta på några av de idéer som kom in och arbetar nu med att omsätta dessa i produktion.

Foto: JM

Foto: JM

Foto: JM

Foto: JM

Funky Rooms invigd!

Den 5 februari 2017 invigde JM sin kvadratsmarta UngBo-lägenhet i Limhamn där man valt att testa idéer från innovationstävlingen Funky rooms. Lägenheten är på 25 kvadratmeter med fullutrustat kök, duschrum anpassat för rullstol och sovplats för fyra personer och flera av lösningarna kommer från det vinnande förslaget ”Badrumsskåpet” av Jens Almström. Förslagets grundidé är att badrummet bara behöver ha sin fulla storlek när det används – resten av tiden döljs badrummet bakom två stora luckor och utrymmet utanför luckorna kan användas till annat.


Senast ändrad: 2020-03-30 10:45