Barn i hemlöshet

Det senaste året har vi sett en stor ökning av hemlösa barn. Det här ser vi allvarligt på men vill samtidigt påpeka att vara hemlös inte betyder att personen lever på gatan. Vi prioriterar barn och arbetar för långsiktiga och hållbara lösningar, i väntan på dessa ser hemlösa barns bostadssituation ut så här.

Den största delen bor tillsammans med vårdnadshavare på hotell eller i hotelliknande boenden, vandrarhem, Bed and Breakfast eller i lägenheter som Malmö stad hyr på dygnsbasis. Många bor i privat eller frivilligorganisations regi medan andra barn bor i dygnsboende.

En del hamnar i kommunens akutboenden medan några lever med sina föräldrar som tillfälligt inneboende eller i andrahandslösningar under en period som understiger tre månader.

En av orsakerna till ökningen är att vi under de senaste åren har tagit emot människor och familjer från länder med krig och oroligheter där vårdnadshavarna ännu inte har etablerat sig på bostads- eller arbetsmarknaden. Malmö stad, tillsammans med andra aktörer, arbetar för att barnen ska ges samma möjligheter som de med fast adress. 

Senast ändrad: 2019-04-12 10:03