Päivi, Maria och Annika garanterar hyrorna

Päivi Hyppänen, Maria Andersson och Annika Andersson arbetar med administration och ekonomi på lägenhetsenheten. Päivi och Maria är de som varje månad betalar fastighetsägarna hyra för de sociala boenden Malmö stad hyr i första hand. Annika jobbar i sin tur gentemot hyresgästerna och ser till att de betalar sin hyra till Malmö stad.

Päivi Hyppänen, Maria Andersson och Annika Andersson.

Päivi Hyppänän, Maria Andersson och Annika Andersson.

Varje månad ser Päivi Hyppänen, Maria Andersson och Annika Andersson till att hyrorna betalas som de ska, från hyresgäster till Malmö stad och från Malmö stad till fastighetsägarna. Fastighetsägarna får betalt av Malmö stad och riskerar alltså aldrig stå utan hyresintäkt.

- Det är cirka 1600 kontrakt vi går igenom varje månad, så det är såklart en hel del administration från vår sida, berättar Maria, som har specialansvar för MKB:s lägenheter. Vi reglerar i efterhand för exempelvis vatten och el till hyresgästen.

Päivi ser till att övriga fastighetsägare (alla utom MKB) får sina pengar i tid.

- För fastighetsägaren är det såklart en garanti att de alltid får sin hyra, eftersom Malmö stad står för förstahandskontraktet, menar hon.

I gengäld är det Annika som ser till att hyresgästerna betalar in sin hyra till Malmö stad.

- Jag aviserar den tionde varje månad för kommande period och hyresgästerna har till den siste i månaden på sig att betala. I månaden därpå kontrollerar jag vilka hyresgäster som inte inkommit med hyran och driver på inbetalningen. Det är också till oss på lägenhetsenheten som hyresgästerna ska ringa om de blivit av med sin avi och de får betalningsuppgifter till oss – inte till fastighetsägaren.

Malmö stad står inte bara för hyran utan även för eventuella reparationskostnader i samband med skador.

- Det är viktigt för oss att det blir så smidigt som möjligt, för alla parter. Målet är såklart att så många Malmöbor som möjligt ska kunna erbjudas bra boenden, avslutar Annika.   

Senast ändrad: 2019-09-19 09:45