Möt Johanna Ugge – förvaltare

Johanna Ugge är förvaltare på lägenhetsenheten. Hon jobbar både med att anskaffa lägenheter, upprätta avtal och dessutom agerar hon ifall det uppkommer störningar.

Johanna Ugge. Foto: Lars Bendroth

- Jag kopplas in om det uppkommit problem och jag agerar direkt, utifrån hyreslagstiftningen. När jag får indikationer från fastighetsägare, eller mina kollegor på tillsynssektionen, om att hyresgästen inte sköter sig tar jag direkt kontakt med hyresgästen och dessutom får socialförvaltningen en kopia på varningen. Om störningen upprepas kallar vi in hyresgästen och vi säger upp vid en allvarlig störning. Och får vi indikationer på att lägenheten inte sköts kopplar vi in socialtjänst. För oss är det viktigt att få till en förbättring direkt.

För Johanna är god kommunikation med fastighetsägaren och hyresgästen a och o för att problem inte ska uppstå igen.

- Men det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta hyresgästerna sköter sig alldeles exemplariskt! Att se hyresgäster teckna förstahandskontrakt är en av de roligaste sakerna på mitt jobb, säger Johanna. För att få till ett hållbart boende i Malmö måste vi tillsammans hjälpas åt att – vi från Malmö stad måste hjälpa hyresgästen och ha god kontakt med fastighetsägarna och fastighetsägarna i sin tur måste i sin tur se till att kraven för att få förstahandskontrakt inte är ouppnåeliga.

Johanna berättar vidare att basen i hennes arbete är hyreslagen, och att när Malmö stad hyr lägenheter för vidare uthyrning åt Malmöbor agerar kommunen som en ”vanlig fastighetsägare”.  Den främsta skillnaden mellan kommunen och en vanlig fastighetsägare är att alla hyresavtal mellan kommun och Malmöbo är andrahandsavtal, samt att besittningsskyddet avtalas bort under fyra års tid efter godkännande av hyresnämnden.

Vill du ställa frågor till Johanna nås hon på e-post eller telefon 040-340195.

Läs intervju med Theodora Fotiadou Kalaris – sektionschef på tillsynssektionen

Senast ändrad: