Hemlösheten i Malmö sjunker

Årets hemlöshetskartläggning visar att antalet hemlösa minskar i Malmö. Minskningen gäller personer som är utan social problematik, där det vanligaste behovet enbart är en egen bostad. Minskningstrenden började i oktober 2018 och har sedan fortsatt.

Hemlöshetsutvecklingen i Malmö.

Antal hemlösa i Malmö 2005-2019. Den 1 oktober 2019 var 1.355 vuxna Malmöbor hemlösa.

Kartläggningen, gjord i oktober i år, visar bland annat att:

  • Antalet vuxna personer i hemlöshet minskar med 604 personer sedan året innan (31 procents minskning) till 1355 vuxna.
  • Antalet barn i hemlöshet minskar med 655 barn (49 procents minskning) – en snudd på halvering jämfört med året tidigare – till 692 barn.
  • Antalet barnfamiljer i hemlöshet minskar med 258 familjer (minskning med 51 procent) till 251 barnfamiljer totalt.
  • Antalet personer i hemlöshet med sociala problem ökar med 6 personer (1 procent) till 628 personer.

Anledningar till minskningen

Bakom minskningen ligger bland annat beslutet att socialtjänsten stärktes 2018 med fler socialsekreterare som träffar hemlösa, bedömer och följer upp och ger hushåll stöd i att finna en egen bostad. Det förebyggande arbetet, bland annat med bosocialt stöd, utökades.

Tidigare i år startade Malmö stad också en bostadsrådgivning, som hjälper personer att söka bostad genom bostadsförmedlingen Boplats Syd samt hos olika fastighetsägare i Malmö och i andra delar av landet.

Bland orsakerna finns också ett gott samarbete mellan Malmö stad och fastighetsägare, såväl kommunala MKB som många privata. Det har lett till att fler personer i behov av hjälp har kunnat bo i lägenhet istället för i sämre och eventuellt dyrare lösningar.

Värdefullt samarbete

- Samarbetet mellan kommunen och stadens fastighetsägare är otroligt värdefullt, säger Lars G Larsson, utvecklingssekreterare på arbetsmarknads- och socialförvaltningen inom Malmö stad. Att vi nu ser en minskad hemlöshet bland barnfamiljer är oerhört glädjande!

Samtidigt som färre barnfamiljer söker hjälp med sitt boende visar årets kartläggning att det fortfarande är ungefär lika många socialt hemlösa Malmöbor som tidigare år.

- Dessa personer erbjuds såklart det stöd de behöver för att kunna komma ifråga för att få ett andrahandskontrakt via Malmö stad, avslutar Lars.

Antalet barn i hemlösa hushåll minskade med 49 procent jämfört med tidigare år. 1 oktober 2019 var 692 barn hemlösa.

Antalet barn i hemlösa hushåll minskade med 49 procent jämfört med tidigare år. 1 oktober 2019 var 692 barn hemlösa.

Senast ändrad: 2019-12-04 08:18