Hur gick det sen?

En granskning visar att en absolut majoritet av hyresgästerna som fått förstahandskontrakt bodde kvar vid uppföljningstillfället under 2018.

Lägenhetsenheten har granskat hur det gått för de andrahandshyresgäster som 2015 och 2016 fick överta hyresavtalet hos MKB. Syftet var att kartlägga hur hyresgästerna klarar av vardagen som förstahandshyresgäster. Glädjande nog visar granskningen att en absolut majoritet av hyresgästerna som fått förstahandskontrakt bodde kvar vid uppföljningstillfället under 2018.

Läs hela rapporten (pdf, 315.9 kB)

Senast ändrad: 2019-12-04 08:36