Nya lösningar och samarbetsformer krävs

Enligt Susanne Rikardsson, VD på Fastighetsägarna Syd, kommer det att krävas nya lösningar och nya samarbetsformer för att göra bostadsmarknaden tillgänglig för fler.

Foto på Susanne Rikardsson.

- Dagens bostadsmarknad är svår att ta sig in på, speciellt för dem som har en svag ekonomi, säger hon.

Enligt Susanne är Malmö unikt i och med att det är så många fastighetsägare som samverkar med staden kring sociala lägenheter.

- Vi på Fastighetsägarna Syd tycker att samverkan och samarbetet med lägenhetsenheten på Malmö stad fungerar bra. Arbetet med övergångslägenheter är ett exempel på det. Övertagen fungerar bra. Det ser vi i undersökningar av hur många som bor kvar efter att de fått egna hyresavtal, berättar hon.

Lägenhetsenhetens tillsyn upplevs som en trygghet i arbetet mot det gemensamma målet – en självgående hyresgäst.

- Det ger fastighetsägaren trygghet i att lägenheten sköts och att lägenhetsenheten hanterar alla eventuella störningar. Att hyresgästen får ett kontinuerligt stöd från arbetsmarknads- och socialförvaltningen är en annan framgångsfaktor i vägen mot övertag av kontraktet såklart!

Svårt att ta sig in på bostadsmarknaden

Men allt är såklart inte guld och gröna skogar.

- Boendemarknadens utveckling och de stora svårigheter som finns idag att ta sig in på densamma gör att vi måste utveckla nya boendeformer för samhällets olika grupper, inte minst för dem som står långt från bostadsmarknaden. Jag ser framför mig nya och utvecklade former av samverkan mellan kommunen och fastighetsägarna. Vi inom Fastighetsägarna Syd är en viktig part i detta, såväl nu som i framtiden!

Senast ändrad: