Lägenhetstillsyn som vanligt, fast ändå inte

Tillsynssektionen på Lägenhetsenheten i Malmö stad bedriver tillsyn på de cirka 840 lägenheter som Malmö stad hyr ut i andra hand åt Malmöbor som behöver hjälp för att komma in på bostadsmarknaden. För att skapa en säker tillsyn, för både boende och tillsynspersonal, har ett antal rutiner införts. ”Tillsynsarbetet löper på i stort sett som vanligt, med några justeringar”, säger sektionschef Theodora Fotiadou Kalaris.

Foto på Theodora Fotiadou Kalaris

Theodora Fotiadou Kalaris

14,5 tjänster på tillsynssektionen är vigda åt tillsyn av de cirka 840 övergångslägenheter som Malmö stad hyr in för att sedan hyra ut åt Malmöbor som behöver hjälp med sitt boende. En gång per månad (såvida inget annat har avtalats) får varje hyresgäst besök av någon av sektionens medarbetare som utför tillsyn på lägenheten. Självklart har pandemin påverkat det dagliga arbetet, men sektionschef Theodora Fotiadou Kalaris menar ändå att arbetet i stort flyter på som vanligt, med några förändringar.

Större flexibilitet och rådgivning via telefon

- Vi har en större flexibilitet i vårt arbete, försöker sköta rådgivning via telefon bland annat. Vi har också skaffat skyddsutrustning för att förhindra eventuell smittspridning, med exempelvis handskar och munskydd. Självklart följer vi folkhälsomyndighetens rekommendationer noggrant, säger Theodora.

En del hyresgäster vill inte vara i lägenheten när tillsynen sker, som en följd av pandemin.

- Det är viktigt att vi möter de boendes önskemål i dessa märkliga tider, menar Theodora. De som känner oro kan såklart vänta utanför lägenheten medan tillsynen pågår. Rent allmänt försöker vi begränsa tiden vi uppehåller oss i boendet – om den boende har följdfrågor eller behöver råd och stöd, bokar vi telefontid för uppföljning istället för att stanna kvar och prata på plats.

Aktsamhet om de äldre

Extra aktsamhet visas såklart med de boende som är över 70 år.

- Denna åldersgrupp utgör ingen stor andel av de som bor i våra lägenheter, men här försöker vi begränsa tillsynen till dem som vi vet behöver stöd och tillsyn. De som vi sedan innan vet att de sköter lägenheten försöker vi ha kontakt med via telefon istället under denna period.

Att tillsynen i stort bedrivs som vanligt är väldigt viktigt enligt Theodora.

- Vår ambition är att så många som möjligt av dem som bor i övergångslägenheter ska kunna ta över sina lägenheter och få förstahandskontrakt. Det är ett viktigt uppdrag och vår tillsyn måste fungera även i märkliga tider. Vi kan stötta och hjälpa när det behövs och vi utgör ju också en garanti för fastighetsägaren – att allt ska fungerar som det ska i lägenheten.

Senast ändrad: