Nytt samverkansavtal mellan Trianon och Malmö stad

Nyligen undertecknade Trianon och lägenhetsenheten på Malmö stad ett samverkansavtal som innebär att fastighetsbolaget lovar att bidra med ett visst antal lägenheter för socialt boende. Trianon är ett av de bolag som Malmö stad har omfattande samverkan med kring sociala bostäder, och kommer att fortsätta vara det i och med det nya avtalet.

Foto på Anna Heide

Anna Heide. Foto: Trianon

Fastighetsbolaget Trianon vill bidra till att minska hemlösheten i Malmö och har därför valt att förse Malmö stad med övergångslägenheter eftersom boendefrågan är en viktig del i ett välfungerande samhälle. Samarbetet med lägenhetsenheten löper över flera år, och samverkan har utvecklats över tid.

- För oss har det inneburit en trygghet att lägenhetsenheten står som garant för att hyrorna kommer och för att eventuella störningar hanteras korrekt och snabbt. Inte minst är den tillsyn som enheten bedriver viktig, säger Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon.

Trianon har cirka 3800 lägenheter i Malmö med omnejd. Av dessa är cirka 70 övergångslägenheter som lägenhetsenheten hyr.

- Ju fler fastighetsägare vi är som hjälps åt med att skapa ett socialt hållbart Malmö, desto bättre är det, konstaterar Anna. Att hyra ut lägenheter till lägenhetsenheten innebär en sådan trygghet att även små fastighetsägare kan ”våga”.

Senast ändrad: