Störningsarbete med hyresgäster inom Bostad först

Sedan september arbetar lägenhetsenheten på ett nytt sätt med störningar i lägenheter inom Bostad först. När ett klagomål kommer in på en hyresgäst som har bostad via Bostad först kontaktar förvaltaren Sandra Viberg Mårtensson Bostad först, som i sin tur bokar in ett gemensamt möte med hyresgästen hemma hos denne.

bild på Sandra Viberg Mårtensson.

Sandra Viberg Mårtensson.

- Detta gör vi för att få till en diskussion med hyresgästen om vad som hänt och hur det ska förhindras framöver. Målet är såklart att så många som möjligt kan ta över sina kontrakt i slutändan, säger Sandra Viberg Mårtensson på lägenhetsenheten.

Det är lägenhetsenheten som ”äger” störningen, och Sandra menar att det är viktigt att samtalet mellan hyresgästen, Bostad först och hyresgästen sker så fort som möjligt efter att störningen rapporterats.

- Helst vill vi träffas inom en vecka, men det går inte alltid, säger Sandra. Under samtalet är jag tydlig med att målet är att hyresgästen ska kunna bo kvar, men att det också ställer krav på hyresgästen. Vi har en diskussion kring vad som hänt och vad som behöver göras för att förhindra att nya klagomål kommer in. Det personliga mötet hemma hos hyresgästen tror jag är viktigt, eftersom jag samtidigt kan lämna tips kring vad han eller hon behöver göra för att öka sina chanser till ett kontrakt.

Riskerar inte tilliten mellan Bostad först och hyresgästen

- På så vis riskerar vi inte att den tillit som byggts upp mellan Bostad försts fantastiska personal och hyresgästen äventyras. Istället är det jag som kommer in som en annan part och berättar vad som kan hända om störningarna inte upphör.

Efter samtalet med hyresgästen återkopplar Sandra till fastighetsägaren vad mötet med hyresgästen resulterat i.

- Vi har faktiskt kunnat häva en uppsägning, när fastighetsägaren hörde hyresgästens version. Det känns såklart väldigt bra, framför allt utifrån hyresgästens perspektiv. Och hittills har det inte kommit in fler klagomål på de hyresgäster som vi besökt och pratat med, vilket såklart också känns bra!

Framöver hoppas Sandra på att samarbetet mellan lägenhetsenheten, Bostad först och fastighetsägare ska fortsätta växa.

- Genom vår samverkan inom kommunen tror jag att vi kan hjälpa fler Malmöbor, men också ge en ännu bättre service till alla värdefulla fastighetsägare, avslutar hon.

Senast ändrad: