Theodora Fotiadou Kalaris – sektionschef som vill göra skillnad

Sedan årsskiftet 2018/2019 är Theodora Fotiadou Kalaris sektionschef på tillsynssektionen på lägenhetsenheten. Hon leder 17 kollegor som utövar tillsyn i lägenheterna som hyrs ut till Malmöbor.

Theodora Fotiadou. Foto: Lars Bendroth

Theodora Fotiadou Kalaris.

- Jag kommer närmast från arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad, så jag har lång erfarenhet både av att jobba i en kommun och frågor kring socialt boende, berättar Theodora Fotiadou Kalaris.

Hennes sektion – tillsynssektionen – består av sjutton medarbetare, och lika många språk talas det här: ryska, ukrainska, polska, arabiska, somaliska, mandarin, kantonesiska, franska, bosniska, kroatiska, serbiska, makedonska, persiska, spanska, grekiska, svenska och kiswahili.

- Det är såklart en fantastisk tillgång för oss, och gör det lättare för oss att kommunicera med hyresgäster av olika bakgrund, menar Theodora.

Medarbetarna utför teknisk tillsyn i alla lägenheter som är övertagbara för hyresgästen. En gång varje månad får alla hyresgäster besök och tillsyn av lägenheten sker.

- Vi gör detta eftersom vi lovar fastighetsägarna att deras lägenheter ska skötas. Om vi upptäcker något som inte står rätt till kontaktar vi våra kollegor förvaltarna, som agerar direkt. Vi kan också stötta hyresgästerna med enklare boenderådgivning. Dessutom så tittar vi på hyresgästens inbetalningar när vi ändå utför vår tillsyn och kan både stötta och berömma för att säkerställa att hyrorna fortsätter betalas in i tid. Och så passar vi på att titta på hemförsäkringen, så att allt är korrekt.

Tillsyn bedrivs också i de lägenheter som under kortare tid tillfälligt står tomma i väntan på en ny hyresgäst.

- Detta gör vi för att fastighetsägarna ska känna sig trygga med att inget händer under tiden, som vattenläckor till exempel, berättar Theodora.

Sektionens medarbetare är indelade i team och varje team ansvarar för cirka 140 lägenheter, indelade i olika områden. Varje dag sker tillsyn i lägenheterna runtom i staden.

- Det bästa med mitt jobb är att göra skillnad för de Malmöbor vi kommer i kontakt med. Att få vara med om framsteg och förändringar är väldigt roligt, avslutar hon.

Tillsynssektionen. Foto: Lars Bendroth

Tillsynssektionen. Foto: Lars Bendroth

Vill du kontakta Theodora? Du når henne via e-post eller 040-340179.

Läs intervju med Johanna Ugge – en av förvaltarna på lägenhetsenheten

Senast ändrad: 2019-09-25 14:49