Utbildning om Våld i nära relationer

I början av december hölls en utbildning om Våld i nära relationer för personal i Malmös olika fastighetsbolag. Utbildningen var ett resultat av en efterfrågan hos fastighetsägare.

- Det var totalt 15 personer som kom på utbildningen, som ordnats av en arbetsgrupp med medarbetare från social- och arbetsmarknadsförvaltningen och fastighets- och gatukontoret, berättar Margot Olsson från ASF, som höll i utbildningen.

Initiativet kom ursprungligen från lägenhetsenheten, utifrån efterfrågan hos fastighetsägare.

- Det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för de personer som utsätts för våld i nära relationer. Vi funderade därför på hur vi skulle kunna ge fastighetsägare en ökad kunskap och idén till utbildningen kläcktes på ett samverkansmöte mellan lägenhetsenheten och ASF, säger Helen Karkkola, enhetchef på lägenhetsenheten.

Under utbildningen fick deltagarna en grundläggande genomgång av våld i nära relationer, med bland annat nationell statistik. På utbildningen deltog också en medarbetare på Malmö stads Kriscentrum som berättade om hur Malmö stad arbetar med de utsatta och vilken hjälp det finns att få för de utsatta. Utbildningen avslutades med tips på vart man kan vända sig om det finns frågor eller oro kring hyresgästers situation.

- Vi måste samarbeta för att hitta lösningar på olika utmaningar samhället står inför, säger Margot. Vi på socialtjänsten är beroende av att andra slår larm när en medmänniska far illa och vi kan också behöva hjälp med att erbjuda insatser som hjälper personen ta sig ur sin situation. Ett nytt boende är till exempel centralt för att våldsutsatta kvinnor ska kunna lämna en destruktiv relation och här behöver kommunen samarbeta med fastighetsägare för att erbjuda hjälp. Att ASF har ett bra samarbete med fastighets- och gatukontoret är såklart viktigt, och jag hoppas att vi ska anordna fler gemensamma träffar och utbildningar!

Senast ändrad: 2019-12-09 11:25