Utbildning om Våld i nära relationer

I början av december bjöds personal som arbetar i Malmös olika fastighetsbolag in till en utbildning om Våld i nära relationer. Utbildningen är ett resultat av en efterfrågan hos fastighetsägare.

- Det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för de personer som utsätts för våld i nära relationer. Vi funderade därför på hur vi skulle kunna hjälpa fastighetsägare som önskat en ökad kunskap och idén till utbildningen kläcktes på ett samverkansmöte mellan lägenhetsenheten och arbetsmarknads- och socialförvaltningen, säger Helen Karkkola, enhetchef på lägenhetsenheten.

Foto på Margot Olsson

Margot Olsson.

- Många gånger är det fastighetsägare och deras anställda som kan upptäcka problemen tidigt, genom exempelvis klagomål från grannar, säger arbetsmarknads- och socialförvaltningens Margot Olsson, som samordnar arbetet mot alla typer av våld i nära relationer (och som också höll utbildningen). Ju tidigare socialtjänsten kan komma in i en våldssituation, desto bättre för de utsatta. Här kan vi tillsammans ändra framtiden för många.

Många drabbas

Under utbildningen fick deltagarna en grundläggande genomgång av våld i nära relationer, med bland annat nationell statistik. Minst 75.000 kvinnor utsätts varje år för våld i nära relationer (Socialstyrelsen, 2009). Det finns olika typer av våld – inte enbart fysiskt våld – och det drabbar främst kvinnor och barn och sker ofta i hemmet. På utbildningen deltog också en medarbetare på Malmö stads Kriscentrum som berättade om hur Malmö stad arbetar med de utsatta och vilken hjälp det finns att få för de utsatta. Utbildningen avslutades med tips på vart man kan vända sig om det finns frågor eller oro kring hyresgästers situation.

- Vi måste samarbeta för att hitta lösningar på olika utmaningar samhället står inför, säger Margot. Vi på socialtjänsten är beroende av att andra slår larm när en medmänniska far illa och vi kan också behöva hjälp med att erbjuda insatser som hjälper personen ta sig ur sin situation. Ett nytt boende är till exempel centralt för att våldsutsatta kvinnor ska kunna lämna en destruktiv relation och här behöver kommunen samarbeta med fastighetsägare för att erbjuda hjälp.

Presentationen som visades (pdf, 2 MB)

I resurskatalogen finns information om olika verksamheter som erbjuder stöd och skydd för utsatta och för dem som använder våld

Kriscentrum

Så arbetar Malmö stad med frågan Kvinnofrid och våld i nära relation

Så arbetar Malmö stad med frågan om Hedersvåld

 

Senast ändrad: 2019-12-10 11:48