Forskning och utveckling

Forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) handlar ytterst om att ta fram ny kunskap och hitta nya lösningar. Här får du veta mera om Malmö stads arbete med forskning och utveckling inom flera områden.

FoU-arbetet i Malmö stad bedrivs inom flera av de kommunala välfärdstjänsterna:

  • anhörigstöd
  • socialtjänst
  • förskola och skola
  • hälsa, vård och omsorg
  • LSS och funktionsnedsättning

Senast ändrad: 2019-01-07 13:49