LSS & funktionsnedsättning

FoU LSS & funktionsnedsättning ger stöd för att utveckla en evidensbaserad praktik till verksamheter som vänder sig till malmöbor med funktionsnedsättning.

De senaste åren har Malmö stad arbetat med att ta fram kunskapsunderlag i arbetet med att förebygga utmanande beteenden hos personer med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning. En forskningsöversikt publicerades 2012 och ett cirkelmaterial började användas 2014.

Forskningsöversikten och cirkelmaterialet finns här

Erfarenheter från det brukarnära arbetet tas tillvara genom FoU-trainee. Personal i det brukarnära arbetet sätter ord på sina kunskaper genom att läsa och skriva en dag i veckan med handledning från FoU. Uppsatserna fungerar sedan som stöd för kompetensutveckling i verksamheterna.

FoU-traineeuppsatserna finns här

Med LSS menas "Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade".

Senast ändrad: 2017-09-18 08:48