Testbed för äldreomsorgen

Testbed för äldreomsorgen i Malmö handlar om att utveckla och testa nya idéer och lösningar som kan bidra till att öka kvaliteten i vård och omsorg - ordinärt boende.

Möten mellan behov och innovativa lösningar

Nya idéer och  lösningar testas och utvecklas i praktiken tillsammans med brukare och personal i de miljöer där ska användas, till exempel i det egna hemmet. Idéerna och lösningarna kan vara nya produkter, tjänster, arbetsprocesser eller organisatoriska lösningar och ska svara mot behov hos kvinnor och män som är 65 år eller äldre.

Företag och andra innovatörer kan kontakta Testbed för äldreomsorgen om det finns intresse av utveckla och testa nya idéer och lösningar  tillsammans med användare som exempelvis brukare och personal inom vård och omsorg

Testbed för äldreomsorgen inriktar sig mot hemtjänst och hemsjukvård samt förebyggande verksamhet utifrån följande behovsområden:
- social samvaro
- trygghet och säkerhet
- det egna hemmet/bostaden.

Vad är en testbed?

"En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg kan utveckla, testa samt införa nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar." Källa: VINNOVA

Testbed för äldreomsorgen etablerades i samverkan med Mötesplats Social Innovation, Malmö högskola och Medeon AB med stöd av VINNOVA 2013-2016. Sedan november 2016 drivs Testbed för äldreomsorgen av Malmö stad.

Senast ändrad: 2017-10-11 15:48