$left
$middle

Framtidskompis

Framtidskompis är ett långsiktigt fadderskap mellan företag, organisationer och grundskolor i Malmö stad.

Elever som firar

Det övergripande syftet med fadderskapet är att minimera glappet mellan skola och arbetsliv genom att skapa ett ömsesidigt och långsiktigt utbyte mellan skolor, företag och organisationer.

Programmets mål:

  • Att öka barn och ungdomars förståelse, kunskap och motivation kring arbetslivet och arbetsmarknaden.
  • Att öka barn och ungdomars studiemotivation.
  • Att ge företag och organisationer bättre möjligheter att sprida inspiration samt information om dagens arbetsmarknad och dess yrken.
  • Att ge företag och organisationer chansen att väcka ungdomars intresse kring en viss bransch.

Framtidskompis ägs av grundskoleförvaltningen i Malmö stad och koordineras i dagsläget av Altitude Meetings. Altitude Meetings matchar två till tre företag med en skola i Malmö.

Vid första mötet går alla parter igenom vilka förväntningar man har på fadderskapet samt vilka aktiviteter man vill genomföra. Skolan väljer hur många klasser som ska delta i programmet. Involverade parter tar tillsammans fram innehållet för träffarna.

Under ett läsår deltar involverade parter i följande aktiviteter:

  1. Träff på skolan
  2. Studiebesök på företaget/organisationen
  3. Eleverna arbetar med värdeskapande lärande (ett verkligt uppdrag för arbetsplatsen).

Ett eller flera företag eller organistioner blir faddrar till en hel skola eller klasser för elever i årsklasserna 4-9. Tillsammans med skolledning och lärare läggs en plan med aktiviteter löpande som dockar in i läroplanen, barnens behov och företagens möjligheter samt intressen. Aktiviteterna kan vara föreläsningar av olika personer på företagen eller någon i deras nätverk, studiebesök, workshops på skolorna och/eller företagen, kunskap om olika yrken och att agera positiv förebild både för barnen och eventuellt deras vårdnadshavare vid behov.

Målsättningen är att två eller tre företag eller organisationer följer en klass eller en skola under flera år, blir en resurs för skolan samt att skolan blir en resurs för företaget eller organisationen. Målet är att det ska utvecklas till ett ömsesidigt utbyte mellan båda parter.

Elever som har workshop

Idag är bland annat Fridhemskolan, Västra hamnen, Bäckagårdsskolan, Apelgårdsskolan, Fågelbacksskolan, Söderkullaskolan, Toftanässkolan, Risabergaskolan, Johannesskolan, Rådmansvångens skola samt Holmaskolan med i fadderskapet.

Samarbeten mellan skolorna och företagen

För mer information om Framtidskompis kontakta:

Rebecka Beslic, rebecka.beslic@altitudemeetings.se
Aylin Daut, aylin@altitudemeetings.se

sv