$left
$middle

Kvalitet

Är du intresserad av kvaliteten och resultaten i förskolan, grundskolan eller gymnasieskolan eller ska du välja utbildning? Här kan du läsa mer.

Kvalitet inom skolväsendet – förskola, grundskola och gymnasieskola – är en samlingsbeteckning för hur väl skolan uppfyller de nationella målen och att verksamheten:

  • svarar mot nationella krav och riktlinjer.
  • uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer, förenliga med de nationella.
  • kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån aktuella förutsättningar.

I skollagen finns krav på att varje huvudman och förskole- och skolenhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten kontinuerligt planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen.

Senast ändrad: