Bemanningsteam

Att ta in ersättare med kort framförhållning kan vara en utmaning, inte minst i sjukdomstider. För att säkerställa en hög kvalitet i förskolan, jobbar vi med bemanningsteam inom förskolan i Malmö stad.

Varaktiga relationer och bättre kontinuitet

Att ta in ersättare kan påverka vardagen i förskolan på flera olika sätt. Det innebär nya relationer för barn och vårdnadshavare och det blir svårare att följa en pedagogisk planering i arbetslagen. Därför arbetar vi med bemanningsteam inom Malmö stad. I bemanningsteamen arbetar tillsvidareanställda medarbetare - huvudsakligen barnskötare, men även förskollärare och pedagogoer.  Genom att samma medarbetare återkommer till förskolorna, upparbetas relationer och förskolorna får bättre kontinuitet i vardagen.

Bättre arbetsmiljö och kvalitet

Bemanningsteamen innebär att vi kan hantera frånvaro och samtidigt upprätthålla kvaliteten i verksamheten. En bra bemanning och god arbetsmiljö är förutsättningar för att våra förskolor ska kunna svara upp till förskolans läroplan och kunna erbjuda god och likvärdig kvalitet.

Arbeta i bemanningsteam

Vill du utvecklas i ditt arbete och få chansen att arbeta på flera förskolor? Då kan bemanningsteamen vara något för dig. Att arbeta i ett bemanningsteam innebär en möjligheter att utforska nya arbetsplatser, komma i kontakt med nya arbetssätt och utveckla ditt kontaktnät. Som medarbetare i ett bemanningsteam får du kontinuerlig fortbildning för att utveckla din pedagogiska yrkesroll.