Medarbetare får kännedom

Matris för de första kritiska dygnen

När en medarbetare får kännedom om att ett barn misstänks utsättas för sexuellt övergrepp i verksamheten.

1.

Om ett barn berättar ska inte förskolepersonal förhöra barnet utan endast lyssna och dokumentera vad barnet sagt.

Använd inte ledande frågor.

Dokumentera skriftligt.

2.

Medarbetaren kontaktar omgående förskolechefen utan att prata med den utpekade medarbetaren.

3.

Medarbetaren gör även en skriftlig anmälan till förskolechef om sexuella trakasserier på "Blankett 1" och lämnar denna till förskolechefen.

4.

Anmälningsskyldighet till socialtjänsten omfattar alla medarbetare i förskoleverksamhet. Vid misstanke om sexuellt övergrepp är huvudprincipen att förskolechef gör anmälan till socialtjänsten. Gör förskolechef inte anmälan till socialtjänsten kvarstår medarbetarens anmälningsskyldighet. Om förskolechef inte återkopplat inom två dagar efter att anmälan till socialtjänsten gjorts, kontakta myndighetsenheten.

5.

Förskolechef tar över hanteringen av ärendet.

Senast ändrad: 2017-06-15 11:19