Utbildningschefen får kännedom

Matris för de första kritiska dygnen

När utbildningschef får kännedom om att ett barn misstänks utsättas för sexuellt övergrepp i verksamheten

1.

Utbildningschefen ska tillsammans med HR och förskolechfen informera sig om vad som skett och stötta förskolechefen i den fortsatta hanteringen.

Utbildningschefen informerar även förskoledirektören.

2.

Utbildningschefen ska organisera verksamheten så att  förskolechefen frigörs för att helt kunna arbeta med ärendet.

3.

Utbildningschefen ska även i fortsättningsvis hålla sig informerad om de beslut som tas kring socialtjänstanmälan, polisanmälan, ärendet samt den arbetsrättsliga hanteringen

4.

Utbildningschef ska alltid sammankalla alla stödfunktioner ( såsom utvärdering-  och myndighetsenheten, HR, psykolog och kommunikatör) till ett avstämningsmöte.


Vid detta tillfälle bör tid för fortsatt avstämning planeras.

5.

Utbildningschefen tar beslut om avstängning av medarbetaren efter samråd med HR. Kontakt måste tas med berörda fackliga organisationer.

Senast ändrad: 2017-06-15 11:36