Samarbete med forskare ska ge  stödmaterial ny skjuts

Ambitiöst, modigt och komplext. Så sammanfattar forskaren och förskolläraren Christian Eidevald förskoleförvaltningens arbete med att ta fram ett stödmaterial vid misstanke om sexuella trakasserier mot barn. För frågan väcker känslor, inte minst kopplingen till fler män i förskolan. För att komma vidare i arbetet har förvaltningen bett Christian Eidevald syna både materialet och arbetet före och efter – och nu är hans rapport klar.

Sommaren 2016 presenterades stödmaterialet ”Förebyggande arbete och åtgärdande insatser gällande misstanke om sexuella trakasserier mot barn”. Materialet togs fram av förskoleförvaltningen efter att det kommit som ett klart och tydligt önskemål både från den dåvarande referensgruppen kopplad till arbetet för fler män i förskolan, och från förskollärarstudenter vid Malmö universitet. Men arbetet har inneburit utmaningar, inte minst inom den egna organisationen där kopplingen mellan stödmaterialet och fler män till förskolan ifrågasatts.

-Det är klart det var och är en svår balansgång och från början ville vi på alla sätt hålla de båda delarna separerade från varandra, säger Ana Maria Deliv, chef på avdelningen för kvalitet och myndighet. Men precis som Christian Eidevald med tiden kom fram till så såg även vi att vi inte kunde diskutera det ena utan att lyfta det andra. Det kändes också så viktigt att verkligen lyssna på referensgruppens tydliga önskemål och prioriteringar, oavsett om det innebar utmaningar.

Lärande organisation

Christian Eidevald, med bakgrund som förskollärare och nu fil dr i pedagogik samt programansvarig för förskollärarutbildningen på Stockholms universitet, har under lång tid forskat, skrivit böcker, debatterat och engagerat sig i frågan kring fler män i förskolan och vad det innebär att vara i minioritet. Och även varit ett stöd när förskoleförvaltningen bestämde sig för att ta sig an frågan om ett stödmaterial. Sedan en tid har han kopplats in igen och skrivit en rapport baserad på intervjuer med flera nyckelpersoner.

-Är det något vi vill vara så är det en lärande organisation, säger Ana Maria Deliv. Vi behöver någon som kritiskt kan granska vad vi gjort hittills, vägleda oss och ge oss skjuts så vi kan ta nästa steg. Inte minst behöver vi arbeta med implementeringen av materialet i våra verksamheter. Bara för att en styrgrupp, en referensgrupp och ett antal chefer och medarbetare är överens om en riktning betyder inte det att vi har alla med oss.

Gemensamt ansvar komma vidare

Förskoleförvaltningens arbete med både fler män till förskolan och stödmaterialet har väckt stort intresse runt om i landet. Precis som Christian Eidevalds arbete genom åren.

-Där ser jag att vi har ett gemensamt ansvar att pressa oss ytterligare och komma vidare, säger Ana Maria Deliv. Alla kommuner ska inte behöva uppfinna hjulet och förhoppningsvis kan vårt samarbete med Christian leda till något vi alla kan ha nytta av.

Vill du veta mer? Se intervjuerna!

Via länkarna nedan kan du se intervjuer med Christian Eidevald, dels kring stödmaterialet, men också reflektioner kring hur vi får fler män till förskolan, hur män påverkas av oron för att misstänkas för ett övergrepp, samt hur oron i sin tur kan påverka professionaliteten.

Tankar kring stödmaterialet - vad är nästa steg?
Vad behöver vi göra för att få fler män att söka sig till förskolan?
Hur påverkas män av oron att bli misstänkt?
Kan oron för att bli misstänkt leda till minskad professionalitet?

Senast ändrad: 2018-06-04 16:44