Förskolebladet

Förskolebladet är en sammanställning av nyckeltal (statistik) på enhetsnivå som förvaltningen tar fram som ett stöd till förskolornas analyser inom det systematiska kvalitetsarbetet.

Nyckeltalen speglar på olika sätt verksamhetens förutsättningar för att kunna erbjuda en verksamhet av god kvalitet för alla barn i Malmö.

Nedan hittar du nyckeltalens definitioner.