Förskolebladet

Ett förskoleblad för varje förskola utgör underlag för våra analyser.

Som underlag för analyserna i det systematiska kvalitetsarbetet har förskoleförvaltningen arbetat fram ett förskoleblad med olika nyckeltal på huvudmanna- och enhetsnivå. Dessa nyckeltal speglar på olika sätt verksamhetens förutsättningar för att kunna erbjuda en verksamhet av god kvalitet för alla barn i Malmö. Förskolebladet är uppdelat i områdena barn, personal och ekonomi.

Nedan finns exempel på förskolebladet och tillhörande definitionsblad.

Förskoleblad 2016 - exempel (pdf, 418.4 kB)

Definitionsblad 2016 (pdf, 412.6 kB) 

Senast ändrad: 2016-06-14 07:18