Introduktionsperiod för förskollärare

Du som är nyexaminerad förskollärare följer ett introduktionsprogram under ditt första år inom förskolan i Malmö stad. Vi ansvarar för att du får genomföra en strukturerad och kvalitativ introduktionsperiod.

Introduktionsperioden innebär en utvecklingsperiod för dig som nyexaminerad. Den innefattar en mentor, din chef och dina kollegor. Perioden innebär samtal, stöd och diskussioner om pedagogik, metodik och didaktik för alla i förskolan och är ett stöd för dig för att lättare landa i din yrkesroll.

Utöver den vanliga, praktiska introduktionen som sker på arbetsplatsen av mentor och förskolechef så erbjuds du in till kollegiala kontinuerliga läranden, en lärandegrupp.

Lärandegrupp

Lärandegruppen är en möjlighet för den nyutbildade förskolläraren att tillsammans med andra utbyta erfarenheter och kunskaper samt att få en övergripande handledning i sin roll som förskollärare.

Lärandegruppsträffarna utgår från Skolverkets kompetensprofil och har en positiv, konstruktiv anda och ett fokus på värderingar och förhållningssätt.

Väl planerat, mycket uppskattad

En gemensam planering av introduktionsperioden skapar samförstånd och tydlighet samt lyfter fram vikten av introduktionen för den nyutbildade förskolläraren. Det generella intrycket vi får från våra nyanställda är att introduktionsperioden är väldigt uppskattad, och vi arbetar löpande med att hitta sätt att förbättra den.

Läs mer