Ett lärcentrum för hela staden

En fysisk mötesplats för utbildning och erfarenhetsutbyte kring kreativt lärande och pedagogisk dokumentation. En plats med praktiska exempel, teori och material. Allt detta innehåller Kreativt lärcentrum.

Inom Malmö stad finns idag 20 utbildade pedagogistor. De handleder och stödjer bland annat pedagogers arbete med dokumentation. För att samla erfarenhet och goda exempel har ett arbete för dokumentationscentrum inletts. Margaretha Danielsson arbetar till vardags som utbildningschef, men ansvararade för utredningen av initiativet att få igång ett kreativt lärcentrum för förskolor i Malmö stad.

– Det behövs en plats dit pedagoger kan komma och dela med sig av eget arbete men också få möta andra förskolors arbete. Om man som pedagog tillsammans med en grupp barn vill arbeta med skuggor ska man ha möjlighet att komma till centrumet och titta på och inspireras av andra förskolors arbete, berättar hon.

Inspiration och möten

Hon säger att det finns mycket bra arbete på förskolor inom staden som är värt att lyftas för att inspirera fler. Det är vad ett kreativt lärcentrum kan bidra med. Men även vara en naturlig fysisk mötesplats för barn, föräldrar, pedagoger, studenter och andra inom förskolans värld från olika delar av Malmö. Margaretha Danielssons vision är en plats där inspiration och fortbildning kan mötas i teori och praktik.

På lärcentret ska det också finnas tillgång till material är det tänkt. Inte minst återvinningsmaterial.

– Här ska vi kunna ha workshops, olika teman och utmana våra pedagogiska tankar och visa hur vi tänker pedagogiskt inom förskolan i Malmö stad. Vi är en stor förvaltning och det behövs en plats där alla kan känna sig välkomna. En plats som är gemensam och där vi alla kan arbeta för en likvärdig förskola.

På lärcentret kan man  arbeta med nya material tillsammans med barnen.

– Det är lite som att gå ut och promenera i en skog med eller utan kunskaper. Du kan njuta ändå, men upplevelsen blir en annan om du först lär dig mer om naturen. Du får med dig andra dimensioner. Det blir en annan kvalitet på förskolan när pedagoger strävar mot att fördjupa sina kunskaper, förklarar Margaretha Danielsson.

Höja kvaliteten och stärka förskolan

För henne handlar initiativet om att både höja kvaliteten och att stärka förskolan. Istället för att bra och intressant arbete stannar inom en förskola kan det spridas till fler och göra större pedagogiskt avtryck. Det ger också möjlighet till samarbete med kollegor över områdesgränser.

– Det är härligt att arbeta i Malmö stad när man gör en sådan satsning på förskolan!

Senast ändrad: 2015-06-22 14:03