Schemalagd utvecklingstid

Alla förskollärare, barnskötare och pedagoger i Malmö stads förskolor har speciellt avsatt tid för reflektion och lärande med kollegor, dokumentation, analys, observation och uppföljning.

Utvecklingstid i förskolan


Målet med schemalagd utvecklingstid är att utveckla en god kvalitet i förskolorna i Malmö stad. Det bidrar till att skapa en god arbetsmiljö, ökad medvetenhet, delaktighet och insikt kring gemensamt satta mål och bidra till barns och vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Riktlinjerna för utvecklingstiden regleras genom kollektivavtal med Lärarförbundet och Kommunal.

För de olika yrkesgrupperna gäller:

Förskollärare 5 timmar/vecka
Pedagoger 3 timmar/vecka
Barnskötare 2 timmar/vecka

Dessutom kan förskolechefen ge tid för individuella uppdrag utifrån medar­betarens behov och förskolans utveckling.

Läs mer