Marie-Louise Lindblad

Marie-Louise Lindblad, specialpedagog på Segeparks förskola, och mottagare av Malmö pedagogpris 2018.

Foto: © Malmö stad / Camilo Pozo

Stort grattis till Malmö stads pedagogpris i kategorin förskola! Hur känns det att ha fått det?

– Tack! Det känns oerhört hedrande och stort. Jag blev såklart väldigt glad.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att jag får möjlighet att göra skillnad för många barn och framför allt för de barn som behöver extra stöd. Ingen dag är den andra lik vilket ger stor variation under veckan. Att möta barnen varje dag ger mig verkligen glädje!

Varför tror du att just du fick priset?

– Jag tror att det beror på att vi har bedrivit en verksamhet som gjort det möjligt för oss att möta varje enskilt barn utifrån deras förutsättningar, specifika behov och intressen. De barn som haft behov av extra stöd har kunnat få det. Vi har också haft ett gott samarbete med barnhabiliteringen i Malmö. Det har varit en fantastisk verksamhet där alla barn har varit vinnare. Ett viktigt budskap, som jag vill förmedla till barnen, är att alla är olika och att vi är bra på olika saker.

Priset, 5 000 kronor, ska användas till fortbildning eller en studieresa för att stimulera till fortsatt pedagogisk utveckling. Hur skulle du vilja använda prispengarna?

– Det finns mycket jag skulle vilja använda pengarna till. Till exempel är jag nyfiken på att ta del av ny forskning inom det neuropsykriatiska området. Det skulle också vara intressant att veta om det finns andra förskolor i Sverige som har en liknande form av verksamhet som vi har haft, det vill säga en resursavdelning för barn med neuropsykiska problem, med lägre barnantal och högre bemanning. I så fall skulle jag gärna göra ett studiebesök.