Sandra Lagerholm, Annelie Niklasson och Maria Ingheden

Sandra Lagerholm, Annelie Niklasson och Maria Ingheden på Nicke Pings förskola. Mottagare av Malmö pedagogpris 2019.

Sandra Lagerholm, Maria Ingheden och Annelie Niklasson, pristagare Malmö pedagogpris 2019

Foto: © Malmö stad, Per Jernryd

Stort grattis till priset! Vad är det bästa med era jobb?

-Det roligaste är barnens glädje, hur de pratar och lever sig in. Arbetet stannar aldrig, de har med sig äventyren hem till familjen också, det märker vi när vi pratar med föräldrarna. Det är barnens egna tankar som driver arbetet, säger Sandra Lagerholm

- Man ser att deras ögon lyser upp! Det är det bästa, säger Maria Ingheden

- Jag måste säga, jag har jobbat i förskola sedan 1985 och så roligt som jag har det i den här verksamheten har jag aldrig tidigare haft! Jag tror att det delvis beror på att föräldrarna också är med i det här arbetssättet, de märker lärandet som sker även där hemma, säger Annelie Niklasson

Priset, 5000 kr, ska användas till kompetensutveckling för att stimulera till fortsatt pedagogisk utveckling, har ni redan tankar om hur ni vill använda pengarna?

Annelie Niklasson: Jag är så tagen nu så jag kan inte riktigt tänka! Kanske skulle vi gå en kurs i äventyrspedagogik, för att lära oss ännu mer!

Sandra Lagerholm: Ja, jag skulle gärna vilja använda pengarna till att gå djupare – få lite mer kött på benen. Kanske åka till Luleå!