$left
$middle

Hejsvenska

Möjligheten att snabbt lära sig svenska språket är en
förutsättning för att nyanlända ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det interaktiva verktyget Hejsvenska är utvecklat av sfi-lärare i Malmö stad och drivs sedan hösten 2018 som ett ESF-projekt.

Hejsvenska.se har idag 3000 unika besökare varje dag, och
apparna har över 100 000 nedladdningar. Nu utvecklar lärarna Annika Hansen och Malin Hoff på Komvux Malmö Hejsvenska.se vidare för att kunna hjälpa fler nyanlända.

Hejsvenska startades 2013 med bland annat finansiering från skolverket. Med stöd från ESF och Malmö stad blir det nu möjligt att fortsätta utveckla Hejsvenska med nya kurser som motsvarar sfi-kurs C och D.

Hejsvenska används över hela Sverige och får stor spridning
via Informationsverige.se. Länsstyrelserna gör också mycket reklam för Hejsvenska.

Vem Hejsvenska riktar sig till

Hejsvenska innehåller just nu en del för nybörjare i svenska och en fortsättningskurs. Verktygen tränar såväl förståelse som läs- och skrivfärdighet. Vår primära målgrupp är vuxna inlärare men programmet används av långt fler, t.ex. på Språkintroduktionen. Programmet har stödstrukturer så att det kan användas av alla, även lågutbildade och de som saknar datorvana. Det är också gratis och utan inloggningskrav.

Målet är att förkorta vägen in i arbetslivet och möjliggöra ett deltagande i samhällslivet.

Fakta

  • 2013 började arbetet med att skapa Hejsvenska finansierat av Skolverket och omfattade då teman inom sfi kurs A.
  • 2017 utvecklades Appar som bekostades av Länsstyrelserna.
  • Hejsvenska 2, i kunskapsnivå motsvarande sfi kurs B har bekostats av AMIF (Asyl-, migrations- och integrationsfonden) och Malmö stad.
  • 2018 beviljades finansiering av EU/Europeiska socialfonden (ESF) och Malmö stad. ESF står för 3 197 000 kronor och Malmö stad för 1 066 000 kronor
  • 2020 kommer material motsvarande kurs C, Hejsvenska 3, att vara klart.
  • 2021 kommer material motsvarande kurs D, Hejsvenska 4, att vara klart.

Kontakta oss

sv