Fåglar i Pildammsparken åk 2-3

Klicka på bilden för att komma till kartan © Malmö Stadsbyggnadskontor

Pildammsparken har ett rikt fågelliv. Där finns bland annat änder, gäss och måsfåglar.

Fåglar i Pildammsparken är ett ämnesövergripande arbetsområde där svenska som andraspråk, NO och matematik integreras. Utifrån sina egna erfarenheter vid fältstudier blir eleven säkrare på att känna igen fågelarter som lever i och kring dammar.

Lektionsmaterial

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Här hittar du fler enskilda lektionsövningar.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-11-28 15:22