Inventering av gradient – från äng till kulle åk 7-9

Att arbeta med en gradient är ett bra sätt att synliggöra olika parametrar inom biologins värld. I flera av Malmös parken finns möjlighet att se en förändring längs en gradiet, till exempel i Hammatspark.

Här finns ett lektionsförslag till hur man kan arbeta med inventering av mark i gradientform. Materialet bygger på de praktiska erfarenheter som fälstudien ger och innefattar både förarbete och efterarbete. Det finns även bildstöd som hjälper både pedagogerna och eleverna.

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Här hittar du fler enskilda lektionsövningar.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-12 19:34