Markinventering åk 7-9

Att inventera är ett sätt att genomföra fältstudier och få möjlighet att använda biologins begrepp. I Malmö finns det flera passande platser att utföra detta t.ex. vid Klagshamns udde.

Här finns ett lektionsförslag till hur man kan arbeta med markinventering. Växtmaterialet som eleverna möter i fältstudien ligger till grund för förarbete och efterarbete. I förarbetet får eleverna jobba med att ta reda på fakta kring Carl von Linnés växtklassificeringssystem och själva få fundera på egna klassificeringssystem. I efterarbetet använder eleverna sina kunskaper till att dra enkla slutsatser. De gör också enkla tabeller, diagram och bilder. Filmen Markinventering i Klagshamn ger en överblick över lektionspaketets innehåll.

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.

Här hittar du fler enskilda lektionsövningar.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-24 18:21