Publikationer

Här hittar du och kan ladda ner utgivna publikationer, metodböcker, stöd och forskningsrapporter som PDF-filer. Publikationerna är framtagna av medarbetare i Malmö stad med samordning från Pedagogisk Inspiration Malmö. För mer information om tidigare forskningsrapporter och övriga publikationer, se menyn.

Senast ändrad: 2016-03-07 10:24