Det dolda Malmö 29 maj 2012

Den 29 maj presenterade Tapio Salonen sin rapport "Befolkningsrörelser, försörjningsvillkor och bostadssegregation", som är skriven för Malmökommissionen. Presentationen finns filmad nedan.

PowerPoint-presentation från Det dolda Malmö 120529 (powerpoint, 1.7 MB), (powerpoint, 1.7 MB)
Tapio Salonen