Flyktingbarns hälsa konferens 2 mars 2012

Den 2 mars 2012 anordnade kommissionen en konferens om flykting- och nyanlända barns hälsa.  I publiken fanns drygt 120 personer från olika organisationer som på olika sätt arbetar med flyktingbarn till vardags.

Introduktion till dagen av moderatorn Lars H Gustafsson, barnläkare, författare och docent i socialmedicin.

Nyanlända och lärande — om nyanländas pedagogiska integrering och skolans organisatoriska mottagande ur ett forskningsperspektiv, samt förslag på strategier till förbättringar.

Av Nihad Bunar , kommissionär och professor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet.

Powerpoint-presentation Nihad Bunar (powerpoint, 660.5 kB)

 

Satsa på barns vardagsmiljöer — om vikten av ett bra och tryggt mottagande i den nya miljön för barnets hälsa. På sikt är det händelser i det nya landet som har störst betydelse för senare psykisk hälsa och välbefinnande.

Av Henry Ascher, barnläkare,  professor i folkhälsovetenskap och docent i barn- och ungdomsmedicin, Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap

Powerpoint-presentation Henry Ascher (powerpoint, 9 MB)

 

Ensamkommande barn i transit — Ensamkommande barns upplevelser i transitboenden. Kvalitativ intervjuundersökning av elva barn i transitboenden i Malmö stad.

Av Jenny Malmsten, FoU-koordinator, Malmö stad, med ansvar för migrationens utmaningar inom hälsa, omsorg och vård.

Powerpoint-presentation Jenny Malmsten (powerpoint, 155 kB)