Förskola, skola på vetenskaplig grund? 23 maj 2012

Den 23 maj 2012, Orkanen, Malmö Högskola

Den 23 maj arrangerade Malmökommissionen en halvdag med fokus på utbildning. Inbjudna var forskare, tjänstemän inom utbildningsområdet och politiker från Malmö stad. Presentationerna nedan följdes av workshops inom respektive område; förskola, skola, fritidshem och gymnasiet.

Anna Balkfors, huvudsekreterare, inledde med en kort presentation av kommissionen varefter kommissionär Kerstin Larsson modererade förmiddagens diskussioner.  

I filmerna nedan sammanfattar Sven Persson, Nihad Bunar, Ann Ludvigsson, Carin Falkner och Margareta Cederberg kort sina respektive rapporter, som de skriver för Malmökommissionen.

Sven Persson, kommissionär och professor i pedagogik, Malmö högskola
Förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa

  

Nihad Bunar, kommissionär och professor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet
Skolan och staden — forskningsperspektiv på integration och skolrelaterade klyftor i den moderna staden

  
  

Ann Ludvigsson och Carin Falkner, forskare på Högskolan för kommunikation och lärande i Jönköping
God kvalitet i fritidshem - grund för elevers lärande, utveckling och hälsa


  

Margareta Cederberg, fil.dr i pedagogik, magister i socialt arbete, Malmö högskola
Ungdomar utan genomförd gymnasieskola