Professor Göran Dahlgren besökte Malmökommissionen

Måndag 7 maj besökte Göran Dahlgren Malmökommissionen. Dahlgren är  för närvarande gästprofessor i public health vid Liverpool university.

Göran Dahlgren har lång erfarenhet av folkhälsoarbete nationellt och internationellt. Han har varit verksam inom Sida, som departementsråd vid Socialdepartementet och som Folkhälsoråd vid Folkhälsoinstitutet. 2003 fick han Nordiska folkhälsopriset för sina banbrytande insatser när det gäller jämlikhet, metoder, strategier och synsätt i det moderna folkhälsoarbetet.

Dahlgren delade med sig av råd och erfarenheter till Malmökommissionen inför det fortsatta arbetet mot slutrapporten.

Här berättar han  om sina erfarenheter av att arbeta mot skillnader i hälsa och sin upplevelse av Malmökommissionens arbete.

Senast ändrad: 2019-11-28 13:04