Powerpoint-presentationer

bild framsida

Här finns presentationer från ett urval av de konferenser och möten som kommissionen deltagit i. Fler presentationer finns under rubrikerna i vänsterspalten.

Presentation för Riksrevisorn i Malmö (powerpoint, 20.9 MB)
Anna Balkfors 15 april

Presentation för skolchefer i Hyllie (powerpoint, 41.7 MB)
Anna Balkfors 12 april

SKL - Gör jämlikt, gör skillnad (powerpoint, 9.7 MB)
Anna Balkfors 22 mars

Människan i centrum- Delegationen för hållbara städer, slutkonferens 121106 (pdf, 2.4 MB)
Anna Balkfors

Inledning möte med kommunstyrelsen i Malmö 120530 (powerpoint, 3.4 MB)
Sven-Olof Isacsson

Introduktion kommissionen - seminarium "Det dolda Malmö" 120529 (powerpoint, 6.5 MB)
Anna Balkfors

Circom European Association of Regional Television conference in Malmö 120518 (powerpoint, 43.4 MB)
Anna Balkfors

Lundby, Göteborg. Studiebesök 120514 (powerpoint, 43.1 MB)
Frida Leander

Region Skåne 120319 (powerpoint, 19.7 MB)
Anna Balkfors

SKL folkhälsonätverk 120131 (powerpoint, 20 MB)
Frida Leander

Sociala resursförvaltningen Malmö 120125 (powerpoint, 7.6 MB)
Anna Balkfors

Nordisk folkhälsokonferens i Åbo 110825 (powerpoint, 59.5 MB)
Anna Balkfors