Social hållbarhet: Socialt - Lokalt - Glokalt

Fredag 13 april 2012 arrangerade Malmökommissionen ,tillsammans med Globala Malmö och Malmö högskola, ett seminarium om social hållbarhet.

Dagen bestod av tre pass (globala, lokala och glokala perspektiv) med föreläsningar och diskussioner. Inbjudna föreläsare var: Monika Lorensson, Denny Vågerö, Anna Balkfors, Per-Olof Östergren och Hans Abramhamsson.

Nedan finns  föreläsningarna dokumenterade.

Monika Lorensson

Monika Lorensson - Rättvisa och social hållbarhet, millenniemålen

Denny Vågerö - Reflektioner och kommentarer med inspiration av Marmotrapporten

Powerpoint presentation (powerpoint, 9.6 MB)
Anna Balkfors - Presentation av Malmökommissionen

Per-Olof Östergren - Social hållbarhet och hälsans ojämlikhet

Hans Abrahamsson - Säkerhet utveckling och rättvisa i en glokaliserad tid

Senast ändrad: 2019-11-28 13:04