Urbana seminarier våren 2012

Som en del i Urbana studiers seminarieserie föreläser docent Felipe Estrada om - Utanförskap - fattigdom, segregation och brott. Föreläsningen ägde rum den 9 mars 2012.

Felipe Estrada, Docent i kriminlogi, Stockholms universitet