Vad är skälig levnadsnivå? Halvera barnfattigdomen i Malmö 29 maj 2012

Den 29 maj, presenterade Tapio Salonen, Anna Angelin och Torbjörn Hjort den rapport de skrivit åt Malmökommissionen, "Lokala handlingsstrategier"/ Skälig levnadsnivå i Malmö". Nedan finns presentationerna filmade.

PowerPoint-presentation Skälig levnadsnivå - halvera barnfattigdomen, 120529 (powerpoint, 1.4 MB), Tapio Salonen